Drs.ing. H.J. Gianotten

Drs.ing. H.J. Gianotten is benoemd tot directeur van het onderzoeksbureau voor midden- en kleinbedrijf EIM in Zoetermeer. Hij zal zijn werkzaamheden verrichten naast algemeen directeur dr. P.H.M. van Hoesel. Gianotten was manager van de business unit Handel & Distributie van het EIM.