Drs. K. Bakker

Drs. K. Bakker is met ingang van 1 januari benoemd tot directeur-voorzitter van VNU Verkoopgroep te Utrecht. Hij volgt in deze functie J.H. van Cann op die per dezelfde datum vervroegd zal uittreden.

Bakker is momenteel werkzaam als directeur van de Nehem (Nederlandse Herstructurerings Maatschappij). Daarvoor was hij onder andere algemeen directeur van het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening en bekleedde hij tot 1993 diverse functies bij Akzo Nobel.