DIE ZEIT

In Nederland gaat het over Tommel en Brouwer, maar de echte Historikerstreit of rekenschapdiscussie staat deze week in Die Zeit. Maar liefst vier volle krantenpagina's besteedt het blad aan 'De rode Holocaust'. Aanleiding voor het hernieuwde debat over de donkerste dagen van het communisme is het verschijnen,in Frankrijk, van het zwartboek over het communisme.

Terwijl het nationaal-socialisme nog steeds als het grootste kwaad van de twintigste eeuw wordt beschouwd, lijkt het oordeel over het communisme van de publieke opinie veel milder. Waarom toch? In cijfers uitgedrukt heeft het nationaal socialisme 25 miljoen slachtofers gemaakt, maar het communisme 100 miljoen.

Getallen die slechts bedoeld zijn om de realiteit te weerspiegelen, zegt de historicus Stéphanie Courtois, één van de auteurs van het 850 pagina's tellende werk in Die Zeit. Nu de archieven van het communisme zijn geopend, kan niemand de realiteit meer ontkennen. Dat dit toch nog gebeurt, heeft volgens Courtois alles te maken met afweerreacties. “Vele mensen die decennialang de communistische beweging en ideologie hebben ondersteund en nu hun illusies hebben verloren, kunnen niet toegeven dat zij zich vergist hebben”.