Democraten gaan...

DE NOS EN DE Tweede-Kamerfractie van D66 hebben sinds afgelopen vrijdag een nieuwe voorzitter. Gerrit Jan Wolffensperger is hierbij de verbindende schakel. Zijn benoeming als voorzitter van de raad van bestuur bij de NOS maakte de keuze van een nieuwe fractievoorzitter voor de Democraten in de Tweede Kamer noodzakelijk.

Glorieus valt de overstap van Wolffensperger van D66 naar de NOS niet te noemen. Hij was uitgespeeld in Den Haag en conform de beste politieke tradities hebben zijn partijgenoten in het kabinet vervolgens voor hem gezorgd. Door zijn 'mededemocraat' Wolffensperger naar voren te schuiven handelde D66-staatssecretaris Nuis van omroepzaken zoals al zijn voorgangers handelden bij het vergeven van het NOS-voorzitterschap. Het was in de jaren zestig KVP-minister Klompé die de KVP'er Emile Schüttenhelm in Hilversum neerzette als hoogste NOS-baas, PPR-minister Van Doorn benoemde op zijn beurt partijgenoot Eric Jurgens als opvolger van Schüttenhelm, CDA-minister Brinkman maakte met de benoeming van respectievelijk Piet van Dijke en Joop van der Reijden van het NOS-voorzitterschap een CDA-post, terwijl PvdA-minister d'Ancona de post vergaf aan haar partijgenoot André van der Louw.

TOT ZOVER DUS niets nieuws. Alleen was het nu juist de bedoeling dat in de nieuwe bestuursstructuur het Hilversumse publieke omroepbestel op wat meer afstand van de Haagse politiek zou worden geplaatst. Vanuit die optiek bezien is de benoeming van de uitgebluste fractievoorzitter Wolffensperger precies het verkeerde signaal. Extra treurig is het dat ook D66 voor de verleiding van de politieke benoemingen is bezweken. Paars zou er toe leiden dat er nieuwe kanalen naar de macht gegraven werden, zei D66-leider Van Mierlo bij het aantreden van het huidige kabinet. Geconstateerd moet worden dat die macht als het even kan graag de vertrouwde kanalen opzoekt om de eigen politieke vrienden buiten Den Haag te vestigen.

Er is wel een lichtpuntje: als mediawoordvoerder had Wolffensperger indertijd verfrissende gedachten over het opschonen van het vermolmde omroepbestel. Wat dat betreft wacht hem een schone taak. Het is te hopen dat hem die als NOS-voorzitter ook gegeven zal zijn.