Autopremies omhoog door overheidsbeleid

DEN HAAG, 24 NOV. De premies van autoverzekeringen zullen drastisch omhoog moeten als gevolg van nieuw overheidsbeleid. De gemiddelde premie van een WA-verzekering voor motorvoertuigen ligt nu op 600 gulden maar het Verbond van Verzekeraars verwacht dat daar binnenkort ruim 100 gulden bijkomt.

Het plan van het kabinet om automobilisten te verplichten schade van fietsers en voetgangers te vergoeden ongeacht de vraag wie schuld heeft, maakt volgens de verzekeraars een premieverhoging met 55 gulden per jaar nodig. De uitbreiding van het verhaalsrecht in de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die op 1 januari ingaat, maakt verder een premieverhoging van ongeveer 48 gulden per polis nodig.

De verzekeraars erkennen dat een goede bescherming van zwakke verkeersdeelnemers van belang is. Aan de andere kant wijst het verbond erop dat consumenten er moeite mee hebben dat fietsers en voetgangers na een ongeval altijd schadeloos worden gesteld. Met een dergelijke aanpak heeft 84 procent van de Nederlanders moeite, zo is volgens het Verbond van Verzekeraars uit onderzoek gebleken.

De verzekeraars vinden dat in de aanpak die het kabinet voor ogen staat niet duidelijk is in hoeverre fietsers en voetgangers verantwoordelijk zijn als zij automobilisten letselschade toebrengen. In het wetsvoorstel wordt dit aan de rechter overgelaten. De automobilist moet dus maar afwachten of hij schadevergoeding ontvangt voor letsel dat hij buiten zijn schuld heeft opgelopen.

In het wetsvoorstel staat dat een zwakke verkeersdeelnemer aan wie opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten niet voor vergoeding van letselschade in aanmerking komt. Het Verbond van Verzekeraars denkt dat het er in de praktijk op neer zal komen dat in nagenoeg 100 procent van de gevallen de schade zal worden vergoed.