VS stellen Irak hardere voorwaarden

WASHINGTON, 22 NOV. Terwijl de VN-inspecteurs terugkeerden in Irak, hebben de Verenigde Staten gisteren de voorwaarden voor beëindiging van de sancties tegen Bagdad aangescherpt.

President Clinton heeft gisteren gezegd dat de VN-inspecteurs niet alleen dienen vast te stellen dat Irak geen massavernietigingswapens meer heeft, maar dat het land nooit meer in staat mag zijn ze te maken. Clinton zei tijdens een plechtigheid in het Witte Huis dat het de Iraakse leider Saddam Hussein onmogelijk moet worden gemaakt ooit nog nucleaire, chemische of biologische wapens te produceren. De teruggekeerde inspecteurs, aldus Clinton, moeten hun werk zonder enige hinder kunnen uitvoeren om “te voorkomen dat Irak zijn massavernietigingsarsenaal weer opbouwt of raketten maakt die deze wapens kunnen vervoeren”.

Clinton toonde zich opgetogen over de “onvoorwaardelijke” terugkeer van de VN-inspecteurs in Bagdad, onder wie de Amerikaanse leden van het team die een week eerder uit Irak waren gezet. Hij noemde dit een “belangrijk succes van de internationale gemeenschap”.

De Amerikaanse pers reageerde gisteren sceptisch op de beslissing van Irak om de VN-inspecteurs opnieuw toe te laten en beklemtoonde dat het geschiil tussen Bagdad en de internationale gemeenschap nog bij lange na niet is bijgelegd. Het akkoord over hervatting van de wapeninspecties, dat na Russische bemiddeling totstand kwam, “herstelt een onbevredigende status quo”, aldus de Washington Post in een commentaar. De New York Times sprak steun uit voor het besluit van de Amerikaanse regering om de militaire aanwezigheid in de Perzische Golf verder te versterken “voor het geval een militaire actie alsnog noodzakelijk blijkt”.

Toen de VN-inspecteurs gisteren in Bagdad arriveerden, in het zicht van demonstratieve anti-Amerikaanse spandoeken en opschriften, waren er slechts vier Amerikanen in het gezelschap. Vorige week werden zes Amerikaanse inspecteurs uitgewezen. De leider van het team schreef dit toe aan een “normale aflossing”. (AFP, Reuters)