Prinses Irene dagvaardt het weekblad Privé

AMSTERDAM, 22 NOV. Prinses Irene heeft een kort geding aangespannen tegen het weekblad Privé omdat in dat blad deze week een interview staat afgedrukt dat de prinses aan het Engelse tijdschrift Hello! heeft gegeven.

Volgens de aankondiging en het hoofdredactionele commentaar zou de prinses erin hebben toegestemd dat dit interview exclusief voor Nederland door Privé wordt afgedrukt. Mevrouw van Lippe-Biesterfeld, zoals de prinses zichzelf noemt, heeft echter niet met Privé gesproken of onderhandeld en zou nooit toestemming hebben gegeven om het interview over te nemen.

Indien Privé niet aanstaande maandag door middel van advertenties kenbaar maakt dat de zaak volstrekt anders ligt dan dat zij thans presenteert, en in een volgend nummer zal rectificeren, zal in kort geding worden gevorderd dat het weekblad dat alsnog doet op straffe van een dwangsom van 100.000 gulden per dag.