Pindachinees

Het woord 'pindachinees' in de Overpeinzing (Z 15 nov.) riep bij mij wat jeugdherinneringen boven. In de jaren dertig, tijdens de crisistijd, strandden vele Chinezen in Nederland. Zij waren in China als schepelingen aangemonsterd door de Maatschappij Nederland en de Rotterdamse Lloyd.

Dat hun aanmonstering maar één reis duurde, bleek bij aankomst in Nederland. Ook vele Nederlanders zijn toen door de maatschappijen ontslagen. Vele Chinezen gingen toen met verpakte pindabrokken langs de deur. Het liedje dat wij toen zongen was:

Pinda, pinda, lekka, lekka

als je maar vijf centen biedt

pinda, pinda, lekka, lekka

of je kauwen kunt of niet

sla de roffel op je trommel

als je uit je jasje waait

van je sjing, sjing, sjing

van je sjang, sjang, sjang

wiede wiede wiet Sjanghai.

    • Mevrouw A.J. Turkenburg-Kraaij