Mensensmokkel

'Wereldwijd gaat er in de mensensmokkel nog meer geld om dan in de drugshandel, vermoeden internationale politiediensten', aldus het artikel over mensensmokkel naar Nederland (Z 1 nov). Onderzoekers van de Centrale Recherche Informatiedienst hadden in een intern CRI-analyserapport ontdekt dat er 'soms nauwe banden bestaan tussen de smokkel van drugs en van mensen'.

Aan interne rapporten kan men niet dezelfde eisen stellen als aan externe, maar de beweringen en suggesties in dit rapport zijn wel heel grotesk. De tekst van het rapport wordt reeds weerlegd door de tabellen. 170 personen worden ervan verdacht 1075 mensen naar Nederland te hebben gesmokkeld: ruim een gezin per jaar per smokkelaar. Wanneer men iedereen meerekent die verdacht word (988) en alle personen die men enigszins als 'gesmokkeld' kan beschouwen (12.008) blijkt dat een smokkelaar gemiddeld twaalf personen per jaar smokkelt. Gemiddeld betaalt een gesmokkelde ƒ 10.200. Wanneer dus 12.008 personen Nederland binnen gesmokkeld zijn, is de omzet van de bedrijfstak ƒ 123miljoen. Wanneer men aanneemt dat jaarlijks een miljoen mensen naar Europa worden gesmokkeld, komt men niet verder dan een jaaromzet van ruim tien miljard gulden. Dat is een schimmetje vergeleken bij de omzet van de drugshandel.

Ook de winsten stellen niks voor. Een omzet van ƒ 10.200 per persoon lijkt veel omdat men voor tweeduizend gulden naar het andere eind van de wereld kan vliegen, maar is het niet. Men moet niet alleen rekening houden met kosten van vliegtickets, maar ook met trein- of autokosten voor het laatste deel van het traject en bij lange reizen met kosten van voedsel en verblijf.

Of het betreft professionele smokkelaars, óf het betreft amateurs die buren of vrienden aan een goed Hollands dak boven hef hoofd willen helpen (met sociale voorzieningen loopt Nederland in Europa niet meer voorop). Professionals moeten weten welke strikvragen bij het ontvangstcomité in de mode zijn en dus een agent in Nederland hebben. Ook het toestoppen van flappen aan buitenlandse stationmanagers om een oogje dicht te doen wanneer het vliegtuig passagiers zonder paspoort inneemt, kost geld. Bij een professionele reisorganisatie mag men ook echt kantoortje verwachten, al snel een ton per jaar.

Ook wat betreft winstgevendheid is de bedrijfstak 'mensentransport naar Nederland' marginaal. Het is een poor man's business, waarin slechts kleine luyden zonder overheadkosten een winstje kunnen maken. Uit de tabellen volgt dat vijf Algerijnen minder dan vijftien mensen zouden hebben gesmokkeld (minder dan drie per man), veertien Sri Langkezen 59 landgenoten (vier per man) en vijftien Pakistani (één per vraag). Dit zijn hobbyistische aantallen. Waarom wordt het vervoer van buitenlanders naar Nederland zo gecriminaliseerd?

Kok zegt: “Er zijn genoeg aanwijzingen dat de criminele mensensmokkel geen marginaal verschijnsel is”. Je vraagt je af waar de man zijn 'aanwijzingen' vandaan heeft, temeer daar het rapport volgens een CRI-woordvoerder niet aan enige minister of hoogwaardigheidsbekleder is overhandigd. De politie is van mening 'dat er soms nauwe banden bestaan tussen de smokkel van drugs en van mensen'. Maar elke drugshandel die medewerkers in doorvoerstations of eindmarkten wil plaatsen, zal incidenteel eigen mensen Nederland binnensmokkelen. Et voilà, daar is de soms nauwe band.

Van het vervalsen van identiteitsdocumenten wordt ook een punt gemaakt, maar dat is voor de normale mensensmokkel irrelevant. Je komt Nederland het snelst binnen zonder documenten.

Het rapport is kennelijk opgesteld door de afdeling 'turven en vastleggen'. Ik wordt wat lacherig wanneer ik het hoor aanprijzen als een analyse-rapport. De sfeer wordt gecreëerd dat het schandalig is dat smokkelaars geld verdienen aan andermans leed, maar ook artsen en advocaten doen dat. Waarom worden de reisorganisaties als uitbuiters afgeschilderd? Zij bezorgen hun 'gesmokkelden' vaak een gouden toekomst. Voor een investering van ƒ 10.200 verkrijgen ze een lifetime income van gemiddeld meer dan ƒ 400.000.

Mensensmokkel wordt slavernij genoemd waarbij slachtoffers hun vermogen inleveren bij criminelen. Ook dat is absurd. Er zijn geen kopers voor 'gesmokkelden' en slaven melden zich niet onwillig voor transport. Gesmokkelden willen betalen in de verwachting van een ruime return on investment.

    • P.T. Lakeman