Lastenverlichting

Het kabinet heeft in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten om de lastenverlichting voor huishoudens met 100 gulden per jaar te realiseren door middel van een korting op de reinigingsheffingen of via de rioolrechten. De regeling beloopt een periode van twee jaar. Na die periode, zo is de verwachting, zal de lastenverlichting in de gemeentelijke heffingspraktijk zijn ingeburgerd.

De VNG vindt de lastenverlichting op gemeentelijk niveau gewenst en zal de gemeenten aansporen om ook na de periode van twee jaar de beschikbare middelen in te blijven zetten voor lokale lastenverlichting voor gezinnen.

    • Cees Verschure
    • Geld Telt