Kohl pleit voor politiek compromis inzake ECB-leiding

LUXEMBURG, 22 NOV. Het gaat om een zeer belangrijke zaak die vraagt om een 'politiek compromis', aldus de Duitse bondskanselier Helmut Kohl gisteren in Luxemburg naar aanleiding van de Frans-Nederlandse wedijver om het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB). Premier Kok bevestigde dat er in de marge van de Europese top over werkgelegenheid door Europese regeringsleiders gisteren wel degelijk is overlegd over het ECB-presidentschap.

Eerder op de dag verzekerde de kanselier echter dat hij geen openbare discussie wenste te voeren over deze zaak. Hij wilde toen slechts zeggen dat het om een zeer belangrijke aangelegenheid gaat waarvoor 'een verstandige oplossing' moet worden gevonden. Hij noemde toen de naam van Duisenberg niet.

Tegelijk zeiden de Franse president Chirac en de Franse premier Jospin noch samen noch apart bilaterale gesprekken te hebben gevoerd over het presidentschap van de Europese Centrale Bank, waarvoor de Nederlander Duisenberg en de Fransman Trichet kandidaat zijn. Duisenberg, de huidige president van het Europees Monetair Instituut, was de enige kandidaat voor het presidentschap van de ECB tot Frankrijk onlangs besloot met een eigen kandidaat voor deze functie te komen.

Premier Kok zei dat zijn gesprek met president Chirac niet veel heeft toegevoegd aan een telefonisch gesprek dat hij een paar weken geleden had. Hij ontkende dat hij Chirac een compromisvoorstel heeft voorgelegd. “Dit is niet de tijd voor voorstellen”, aldus Kok. Hij gaf toe dat de huidige onduidelijkheid over de toekomstige president van de ECB “ongewenste bij-effecten kan hebben” voor de Economische en Monetaire Unie.

Kok zei voorts dat zijn contacten met collega's over de kandidatuur van Duisenberg het beeld dat Nederland had heeft bevestigd, namelijk dat er waardering is voor hem.