Homohuwelijk (2)

Tien argumenten vóór het homohuwelijk.

1. Het huwelijk blijft wat het is: een formeel verbond tussen twee mannen die van elkaar houden, hetgeen bij hetero's trouwens lang niet altijd het geval was (is?)

2. Misschien moeten verdragen die over man en vrouw spreken maar aan de realiteit worden aangepast in plaats van andersom

3. Dat het homohuwelijk slechts in internationaal verband moet worden aangekaart is de mening van de auteur, en derhalve geen argument, nog afgezien van het feit dat het nergens op slaat. (Hoezo internationaal? Geldt dat voor andere zaken ook?)

4. Met de 'affectieve relatie' tussen twee mensen van hetzelfde geslacht zit het meestal wel goed, dunkt mij. Broer en zus 'mogen' niet trouwen wegensgenetische overeenkomsten (iets waar men zich in vroeger tijden dan ook niet zo druk om maakte) en een relatie tussen meer dan twee personen is doorgaans niet acceptabel wegens de jaloerse en dus egoïstische inborst van de mens - hier kiest men dus zélf niet voor. Neemt niet weg dat het wat mij betreft ook best zou mogen, er is alleen geen vraag naar

5. De wens tot 'openstelling' van het huwelijk is inderdaad een 'ordinaire' prestigezaak. Zolang homoseksuelen nog op zo'n manier in hun persoonlijke vrijheden worden beknot zullen zij zich terecht gediscrimineerd voelen

6. Kinderen dienen inderdaad bij voorkeur opgevoed te worden door hun biologische ouders. Bij voorkeur dienen ze ook opgevoed te worden door liefhebbende ouders, ruimdenkende ouders en rijke ouders. Je kunt niet alles hebben

7. Kinderen hebben inderdaad slechts twee genetische ouders. Dan maar alle adoptie verbieden, met overvolle opvangtehuizen en ongelukkige kinderen tot gevolg?

8. De zorg voor een kind is inderdaad, lijkt mij, niet de belangrijkste reden voor een homohuwelijk. Het gaat om het principe

9. Als biologische ouders scheiden, onthouden ze ook willens en wetens het kind van een vader/moeder. Weinig kinderen zouden ervoor kiezen 'homo-ouders' te hebben, maar zouden ze wel kiezen voor gescheiden ouders, of ruzieënde ouders? 'Perfecte' ouders bestaan niet

10. Het is niet teveel gevraagd om de beperkte groep conservatieve moraalridders zich niet met het leven van anderen te laten bemoeien.

    • Marijn Ophorst