Havo krijgt geen drie maar acht

LUNTEREN, 22 NOV. De Havo van het Da Vinci College in Leiden heeft bij nader inzien geen drie maar een acht gekregen van onderwijssocioloog J. Dronkers. Dronkers bracht de prestaties van middelbare scholen door het hele land in kaart. Hij heeft bij zijn tweede berekening de asielzoekers buiten beschouwing gelaten. Daardoor nam het percentage zittenblijvers af van 25 procent tot een procent.