Grieks verzet tegen Turkije in EU-conferentie

LUXEMBURG, 22 NOV. Van de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie verzet alleen de Griekse premier Simitis zich nog tegen deelname van Turkije aan de Europese Conferentie. Dit bleek tijdens EU-top over werkgelegenheid die deze week in Luxemburg is gehouden.

De regeringsleiders moeten half december unaniem beslissen welke landen kunnen deelnemen aan de Europese Conferentie, een geregeld overleg tussen de Europese Unie en kandidaat-lidstaten. De Duitse bondskanselier Kohl verzet zich volgens diplomaten niet tegen toelating van Turkije tot de conferentie. Maar premier Simitis heeft onverkort de eisen herhaald waaraan volgens hem moet worden voldaan.

Hij wil dat Turkije zich coöperatiever opstelt in de kwestie van het verdeelde Cyprus en dat een territoriaal geschil over het Griekse eiland Imia wordt voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Diplomaten houden rekening met een Griekse dreiging om de besluitvorming over de uitbreiding van de EU naar Oosteuropa te blokkeren, als Griekenland zijn zin niet krijgt bij het geschil over Cyprus. Over de uitbreiding moeten de EU-lidstaten met eenstemmigheid besluiten.