Erfpacht

Amsterdammers die erfpacht betalen, krijgen de mogelijkheid vervroegd de jaarlijkse canon voor een nieuwe periode te laten vaststellen. Dat heeft het college van B en W besloten.

Bij vervroegde herziening ligt de nieuwe canon hoger dan de oude, maar veel minder hoog dan gewacht zou worden tot het afgesproken moment van de herziening. De korting kan oplopen van 12 procent bij een vervroegde wijziging van vier jaar voor de einddatum, tot 35 procent bij twaalf jaar.

De erfpachtbetaler heeft het voordeel van een minder grote stijging van de canon, de gemeente krijgt eerder de beschikking over een hogere opbrengst.

    • Cees Verschure
    • Geld Telt