DNA-Sequentie van bacillus subtilis in kaart gebracht

De DNA-volgorde van weer een volgend micro-organisme is compleet in kaart gebracht. In totaal 151 wetenschappers, behorend tot 46 internationale onderzoeksinstituten - waaronder de vakgroep Genetica van de Rijksuniversiteit in Groningen en de vakgroep Moleculaire Microbiologie van de Vrije Universiteit Amsterdam - hebben het genoom van de bacterie Bacillus subtilis opgehelderd (Nature, 20 nov).

Het is de eerste sequentie van een Gram-positieve bacterie, een groep bacteriën waartoe belangrijke ziekteverwekkers behoren die bijvoorbeeld difterie, botulisme, tuberculose of longontsteking kunnen veroorzaken.

Niet bekend

De onderzoekers vergeleken de genen met die van Escherichia coli, een Gram-negatieve bacterie (Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën verschillen in hun buitenste membraan, een verschil dat is aan te tonen via een kleurreactie). Ongeveer 1.000 genen kwamen sterk overeen. De onderzoekers concluderen dat de evolutionaire splitsing tussen Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën ongeveer zich een miljard jaar geleden voordeed.

De medische wereld hoopt baat te hebben bij de DNA-volgorde van B. subtilis. Veel Gram-positieve bacteriën raken namelijk steeds minder gevoelig voor antibiotica. Mogelijk komen door de opheldering van het genoom nieuwe aangrijpingspunten voor de bestrijding van bacteriële infecties in beeld. Ook de industrie is gediend met deze DNA-volgorde. B. subtilis wordt nu al veel gebruikt als bron voor zetmeel- en eiwitafbrekende enzymen. Wellicht probeert men nu die productie gericht op te voeren.

    • Marcel aan de Brugh