CP'86

Het lijkt mij goed CP'86 te verbieden, om dezelfde redenen als waarom het verstandig zou zijn geweest ruimschoots vóór 1917 de communistische partij en vóór 1933 de nationaal-socialistische partij in Rusland respectievelijk in Duitsland te verbieden.

Dat had een hoop narigheid kunnen voorkomen. Vreemd is echter dat in het voorstel om tot een verbod te komen een organisatie als de Grijze Wolven ontbreekt. Is deze organisatie minder ondemocratisch, is deze organisatie minder behept met een ultra-nationalistische ideologie? Of hebben we voor de zoveelste keer te maken met selectieve waarneming en selectieve verontwaardiging?

    • A. van Duijn