Castells

Het machtige geld wordt aanbeden als een god, door de Spaanse socioloog Castells (Z 8 nov.) eufemistisch 'netwerkeconomie' genaamd. Hoe je het ook wilt benoemen, geld heeft geen gezicht en geen geweten, is bandeloos, wetteloos en mateloos.

Kunnen we dit ongrijpbare monster in Gods naam nog bedwingen? Castells ziet een oplossing in een zich aanpassen aan de nieuwe technologische omstandigheden. Blijkbaar vergeet hij dat de mens dat al altijd heeft gedaan - met de huidige toestand als resultaat. Ik geloof eerder in een radicale mentaliteitsverandering die ieder voor zich moet voltrekken. De mens heeft een vrije wil. Welke keus maakt hij? De keus voor een snelle bevrediging in een steeds minder 'gezellige' wereld? Of is hij sterk genoeg de geldgod af te danken en krijgen de natuurgoden weer de ruimte om de aarde leefbaar te maken en te houden?

    • M.P. Prent