Bolkestein (2)

Maandag 17 november verscheen staatssecretaris Tommel in Nova om zich te verdedigen tegen de aanval van Bolkestein. De heer Mingele vroeg Tommel of hij werkelijk nooit geweten had hoe erg het in de DDR geweest was en met wie hij zoal gesproken had. Had hij nooit eens geprobeerd met dissidenten te spreken?

Inderdaad, Tommel had nooit geweten hoe erg het was en had nooit met dissidenten gesproken, maar wél met ministers, wethouders, burgemeesters, fabrieksdirecteuren en dergelijke. Kortom, uiterst bekwame lieden in het verschaffen van valse voorlichting. Laat ik Tommel dan eens een waar gebeurd verhaal vertellen. Twee jonge wetenschappelijke medewerkers van de universiteit van Leipzig kregen eens tot hun grote vreugde toestemming een wetenschappelijke conferentie van enkele dagen in Zwitserland bij te wonen. In de conferentieperiode viel een weekeinde. Een van beide Duitsers droomde ervan Venetië te zien en dus reden ze daar in het weekeinde heen om de maandag daarop weer keurig de rest van de conferentie bij te wonen.

Thuis gekomen in Leipzig werden ze bij de Stasi ontboden, waar hen foto's getoond werden van hun auto bij het verlaten van Zwitserland op de grensovergang Zwitserland-Italië en bij terugkeer uit Italië. Ze hadden gezondigd tegen het gebod nergens anders heen te gaan dan waarheen de partij toestond. Straffen, ontslag (weg wetenschappelijke carrière) en grote ellende waren het deel van de twee.

Ongetwijfeld vraagt Tommel zich af hoe ik aan deze wijsheid kom. Het verhaal werd mij twintig jaar geleden verteld door de weduwe van een professor van de twee jongemannen. Het is maar in welke kringen je verkeert.

    • T. Holleman