Bolkestein (1)

Bolkesteins hetze tegen (vermeende) ex-communisten getuigt van een onsmakelijk rechts triomfalisme. Het kapitalisme heeft de Koude Oorlog gewonnen en de wereld zal dat weten. En zoals bij iedere overwinning in de geschiedenis het geval is, benadrukt men de slechtheden van de verliezers en vergeet men snel de wandaden van de overwinnaars.

Naast alle terechte kritiek op de repressie die gepaard ging met het 'reëel existerende socialisme' en de blindheid hiervoor bij linkse intellectuelen in het vrije Westen, moet toch in alle objectiviteit geconstateerd worden dat ook de Westerse wereld gedurende de Koude Oorlog bepaald geen schone handen had. Het kolonelsbewind in Griekenland bijvoorbeeld, bediende zich van marteling en moord om in het zadel te blijven. Toch steunden de Verenigde Staten het repressieve regime van Papadopoulos. Waarom stond Bolkestein toen niet op de barricades om te protesteren tegen deze flagrante schendingen van mensenrechten?Waarom protesteerde hij niet luid en duidelijk toen de CIA meehielp om de wettig gekozen regering van president Salvador Allende omver te werpen? Waarom geen blijken van morele verontwaardiging over de grootschalige mensenrechtenschendingen (massa-executies) van generaal Pinochet en zijn trawanten? De opvatting dat de ernst van een gepleegde mensenrechtenschending afhankelijk is van de aard en de doelstelling van een bepaald regime, was vooral populair bij Nieuw Links. Daar was men uitermate coulant bij het door de vingers zien van een misdaad als deze gepleegd werd door een 'bevriend links' regime. Maar dit begrip verdween onmiddellijk indien een soortgelijke misdaad gepleegd werd door een 'klassenvijandig rechts' regime.

Het is nu precies diezelfde selectieve verontwaardiging waar ook Bolkestein aan lijdt, al is hij eenzijdig gepreoccupeerd met de wandaden begaan door (voormalige) socialistische regeringen. Over de misdaden van door het Westen gesteunde dictaturen hoort men hem nooit.

Toen Saddam Hussein buurland Iran aanviel, werd hij gesteund door het Westen. In Nederland liet een staatssecretaris van Buitenlandse Handel wapens naar Irak exporteren. Zijn naam? Frits Bolkestein. Wordt het niet eens eindelijk tijd dat hij zelf verantwoording gaat afleggen over zijn eigen duistere verleden?

    • J.T. Nuninga