Wolffensperger naar NOS

HILVERSUM, 21 NOV. Gerrit Jan Wolffensperger wordt de nieuwe voorzitter van de NOS. De benoeming van de fractievoorzitter van D66 is vanmiddag bekendgemaakt door staatssecretaris Nuis (media). Later op de middag zou de fractie van D66 bijeenkomen om zich te beraden op zijn opvolging.

De nieuw in het leven geroepen raad van bestuur van de NOS zal behalve Wolffensperger verder bestaan uit VPRO-directeur Hans van Beers en de zakelijk directeur van de Nederlandse opera, Truze Lodder. De benoemingen gaan in per 1 februari.

Het huidige bestuur, dat bestaat uit omroepvoorzitters en kroonleden, wordt onder de nieuwe Mediawet het toezichtorgaan op het bestuur dat Wolffensperger gaat leiden. Voorzitter van deze raad van toezicht wordt Wim Meijer, oud-fractievoorzitter van de PvdA en thans topman van de Rabo-bank. Dit is een deeltijdfunctie.

De benoeming van de raad van bestuur werd al eerder verwacht, maar staatssecretaris Nuis stuitte op problemen bij PvdA en VVD. Nuis ontkende vanmorgen dat er sprake is geweest van “politiek handjeklap”. Hij noemde de drie bestuurders “een degelijk stel”. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Van de Veer, zei dat hij het resultaat als “goed” beoordeelt.

Nuis ontkende dat de keuze voor Wolffensperger was ingegeven door partijpolitieke motieven. Nuis is net als Wolffensperger afkomstig uit D66. Hij onderstreepte dat Wolffensperger “een grote affiniteit” heeft met de media en door zijn bestuurlijk/politieke achtergrond uitstekend in staat is om de contacten met de buitenwereld en de politiek te onderhouden.

De fractie van D66 is vanmiddag bijeengeroepen om zich te beraden op de opvolging van Wolffensperger. Vice-voorzitter Roger van Boxtel en secretaris Thom de Graaf zijn beiden kandidaat.

In de fractie bestaat geen nadrukkelijke voorkeur voor één van de beide kandidaten. Fractieleden beschouwen Van Boxtel en De Graaf als gelijkwaardig. Partijleider Van Mierlo, kandidaat-lijsttrekker Borst en partijvoorzitter Kok hebben een adviserende rol, maar de fractie hecht eraan zelf een keuze te maken.

Aan het begin van de middag werd niet uitgesloten dat die keuze vandaag al zou worden gemaakt.