Witteman

In Het verhaal als gevangenis (CS 14-11-1997) verbindt Bas Heijne een weliswaar fraai geschreven maar wankele theorie over het op televisie verschijnen van door tegenslag getroffenen, met het uit de handel nemen van een boek dat is samengesteld door het redactieteam van 'De ronde van Witteman.' (Overigens heet het boek niet 'De ronde van Witteman', zoals Heijne schreef, maar 'Tussen gevoel en verstand'.

Ook is het niet 'enkele weken geleden' uit de handel genomen maar eind juli.) Witteman 'was er blindelings van uitgegaan dat mensen die in beeld over de ingrijpendste gebeurtenis van hun leven wilden vertellen, er geen bezwaar tegen zouden hebben hun verhalen ook nog eens op papier te zien afgedrukt', aldus Heijne.

Het lijkt hem een logische gedachte. Ging het de betrokkenen er dan om dat zij niet meedeelden in de opbrengst van het boek? Onwaarschijnlijk meent Heijne: 'Er moet iets anders aan de hand zijn geweest.' Waarna hij de gedachte ontvouwt dat de gasten van Witteman zich door het vertellen van hun trieste geschiedenis konden ontdoen van hun slachtoffer-rol, en zij zich misbruikt voelden toen hun unieke, hun eigen leven zingevende verhaal verwerd tot een verhaal in een boek, 'geannexeerd door de persoonlijkheid van Witteman zelf'.

In werkelijkheid is het boek uit de handel genomen omdat mede was geput uit de voorbereidende gesprekken die door het research-team van Witteman met de gasten zijn gevoerd. Informatie dus die nooit voor openbaarmaking bestemd is geweest.

Naschrift Bas Heijne:

Paul Witteman in 'Vrij Nederland', 4-10-1997: 'In dat opzicht heb ik natuurlijk een ontzettend stomme fout gemaakt met dat boekje over 'De Ronde'. Door er zonder meer van uit te gaan dat die mensen het wel goed zouden vinden dat die interviews in een boekje kwamen. (-) De meeste geïnterviewden hadden er ook geen probleem mee, maar ze vonden dat ik het wel eerst had moeten vragen.'

    • Erik van den Muijzenberg