Windpark op zee is technisch haalbaar

DEN HAAG, 21 NOV. Een near shore windpark voor de kust van Nederland voor opwekking van elektriciteit is technisch haalbaar. Dit blijkt uit een studie van de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) die vandaag aan minister Wijers van Economische Zaken is aangeboden. Wel is volgens de Novem een overheidsbijdrage van 40 miljoen gulden nodig.

Onoverkomelijke bezwaren voor realisatie van het windpark op zee ziet Novem niet. Het park zou bestaan uit 100 windturbines van elk 1 megawatt. Op grond van ruimtelijke, ecologische en technisch-economische consequenties zou een park op een afstand van 9 tot 16 kilometer voor de kust van IJmuiden de voorkeur verdienen boven een park op eenzelfde afstand voor de Westerscheldemond, een tweede kansrijke locatie.

Een 'belevingsonderzoek' onder 600 personen rond beide locaties leert dat 94 procent windenergie in het algemeen een goed idee vindt. Een windpark in de Westerscheldemond is door 93 procent positief bevonden, voor de locatie bij IJmuiden ligt het percentage op 87 procent. De investering beloopt naar schatting 450 miljoen gulden, de verwachte energieopbrengst zal circa 250-300 GWh (gigawattuur) per jaar zijn (een half procent van het jaarverbruik in Nederland in 1996). De energieopbrengst is overigens in hoge mate afhankelijk van het windaanbod: door een gemiddelde snelheidstoename van 8,1 naar 8,8 meter per seconde stijgt de energieopbrengst met 15 tot 20 procent.

De hoogte van de turbines is tevens van belang: bij IJmuiden is de gemiddelde windsnelheid op 9 kilometer uit de kust op 40 meter hoogte 8,6 m/s, op 80 meter hoogte bedraagt de snelheid 9,3 m/s.

De rentabiliteit van het park is volgens de haalbaarheidsstudie afhankelijk van een groot aantal, deels nog onbekende factoren. De onderhoudskosten spelen een cruciale rol. Volgens een optimistisch scenario gaat het onderhoud 3,4 miljoen gulden per jaar kosten, bij een pessimistische inschatting komen de kosten op 5,5 miljoen. De gemiddelde beschikbaarheid van de turbines ligt op 90,5 procent.

Essentieel is dat het project aanspraak maakt op bestaande fiscale stimulansen, zoals Groen Beleggen, de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Maar dan nog is de subsidie van 40 miljoen nodig om het windpark rendabel te maken.

Uit een inventarisatie van Novem blijkt dat de milieu-organisaties in het algemeen positief tegenover het plan staan.

    • Rijkert Knoppers