Weer schilderij beschadigd van Barnett Newman

AMSTERDAM, 21 NOV. Het schilderij 'Cathedra' van de Amerikaanse schilder Barnett Newman is vanmorgen in het Stedelijk Museum in Amsterdam ernstig beschadigd. De Amsterdammer G.J. van B. wordt ervan verdacht het werk met een stanleymes diverse diepe sneden te hebben toegebracht. In 1986 vernielde een man met dezelfde intitialen 'Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III' van Newman.