VOORLICHTING

Veel ondernemers beschouwen de komst van de euro vooral als een automatiseringsprobleem. Maar er komt meer bij kijken. Ook de voorlichting over de gemeenschappelijke Europese munt is een mijnenveld. In pr- en voorlichterskringen neemt de verwarring toe over de manier waarop de munt over het voetlicht moet worden gebracht.

Op een congres in Den Haag over 'voorlichting rond de euro' kwam deze week de vertwijfeling - zowel bij toehoorders als sprekers - aan het licht. Niemand had een goed woord over voor de beslissing van het 'Nationaal Forum voor de introductie van de euro' te wachten met een uitgebreide voorlichtingscampagne door de overheid tot mei. Dan worden de deelnemende landen aan de EMU bekend. Duitsland begon vorig jaar al met een dergelijke voorlichtingscampagne, in Frankrijk gaat hij volgende week van start. Ook de weigering van het ministerie van Financiën gehoor te geven aan het verzoek een spreker naar het congres te sturen, leidde tot kritiek. Reden voor organisatie-adviseur W. de Koning zijn gehoor aan te sporen: “Waar de overheid verstek laat gaan, moet het bedrijfsleven de taak overnemen.”

Maar in het bedrijfsleven krabt men zich bedenkelijk achter de oren. Is het wel zinvol nu miljoenen aan mediacampagnes te besteden, terwijl de burger het euro-geld pas in 2002 op zak heeft? ING-woordvoerster R. Bolding gaf onomwonden toe dat er bij de financiële gigant twijfels bestaan over het effect van hun peperdure advertentiecampagne. Zolang er bij de burgers nog geen 'euro-awareness' bestaat, valt de belangstelling van de klanten tegen. Misschien is het beter het anders aan te pakken. “Tegen de gratis publiciteit rond het overnamebod op de Belgische bank BBL kan geen advertentiecampagne op.”

De Rabobank richt zich volgens N. van den Broek vooral name op ondernemers, omdat “het geen zin heeft te communiceren met mensen die er nog weinig mee te maken hebben”. Over de publiekscampagnes van de banken was Van den Broek kort: “De banken zijn er alleen mee bezig omdat hun concurrenten het ook doen.” Volgens Ineke Setz, hoofd voorlichting van de Consumentenbond en lid van het Nationaal Forum, leidt een informatie-overschot echter snel tot het gevoel dat de burger iets door de strot geduwd krijgt. “En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo.” (MS)

    • Mathijs Smit