Vondels huis

Het huis van Vondel heeft natuurlijk niet tot 1894 op de hoek van de Raadhuisstraat en Singel in Amsterdam gestaan, zoals H.J.A. Hofland in zijn leuke stuk (CS 14-11-1997) schrijft. De Raadhuisstraat kon immers pas aangelegd worden nadat het huis van Vondel - dat stond op de hoek van het Singel en de Warmoes gracht - was afgebroken. Na demping van de toenmalige Warmoesgracht kon op de hoek van de nieuw tot stand gekomen Raadhuisstraat een gedenkplaat worden aangebracht.

    • Anton Gerritsen