Van Aartsen blijft bij varkensplan

DEN HAAG, 21 NOV. Ondanks kritiek van de Tweede Kamer houdt minister Van Aartsen (Landbouw) vast aan zijn plannen om het aantal varkens met een kwart te verminderen. Dat bleek gisteren bij de behandeling van de kabinetsplannen voor de varkensstapel.

Over het doel van de sanering, een vermindering van het aantal kilo's fosfaat dat in het milieu terechtkomt en meer welzijn voor de dieren, is iedereen het eens, maar over de systematiek was het parlement verdeeld. “Het middel wordt door de minister tot doel verheven, en dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus PvdA-woordvoerder Huys. “Wij hebben het aller-, allergrootste bezwaar tegen dit plan.”

Van Aartsen stelde wederom dat een harde aanpak van de sector noodzakelijk is om de varkensstapel weer economisch gezond te krijgen. Ook het beschikbare budget van 475 miljoen gulden, bedoeld om een deel van de rechten om varkens te houden op te kopen, kon niet verhoogd worden, aldus de minister.

De varkenssector zelf heeft gevraagd om één miljard gulden voor een 'warme' sanering. D66-woordvoerder Ter Veer en GroenLinks waren de enigen die Van Aartsen in alles steunden.

Huys presenteerde een alternatief plan om de sector te saneren, waarbij een krimp van vijf procent werd voorgesteld, gevolgd door strafkortingen als varkenshouders niet aan een aantal milieu- en welzijnseisen zouden voldoen. VVD'er Blauw toonde zich geïnteresseerd in dat voorstel.

Van Aartsen stelde dat alternatieve plannen van de PvdA en de sector te weinig opleveren. De minister weigerde ondanks herhaalde vragen van de Kamer in te gaan op de wens van VVD en CDA om boeren die varkens moeten inleveren een financiële vergoeding te geven. Blauw voorspelde dat veel boeren naar de rechter zullen stappen, omdat hun “legaal verworven rechten” hen worden afgenomen.

In december praat de Kamer verder met de minister over zijn wetsvoorstel voor de krimp van de varkensstapel. Van Aartsen verwacht nog een “stevig debat”, maar onderstreepte dat over het doel van de sanering alvast overeenstemming bestaat.