Tevreden VS houden Irak onder druk

WASHINGTON, 21 NOV. De Amerikaanse regering is tevreden over het Iraakse besluit om alle wapeninspecteurs van de Verenigde Naties weer toe te laten. Maar Washington houdt Irak onder druk.

President Clinton gaf gisteren opdracht om extra F-15 en F-16 gevechtsvliegtuigen en B-1 bommenwerpers naar de regio te sturen, en ook tankvliegtuigen en personeel om Patriot-afweergeschut te bemannen. Clinton zei dat de VS “vastbesloten moeten en zullen blijven” om te voorkomen dat Saddam Hussein nucleaire, chemische of biologische wapens kan ontwikkelen. “De komende dagen zullen we afwachten of hij zich inderdaad neerlegt bij de wil van de internationale gemeenschap.”

De VS hebben niets te maken met de afspraak die de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Primakov, heeft gemaakt met de Iraakse vice-premier Tareq Aziz, zo onderstreepte de Amerikaanse veiligheidsadviseur, Sandy Berger. Moskou heeft Irak toegezegd “actief te zullen deelnemen aan de spoedige opheffing van de sancties”. Maar volgens Berger zullen de Amerikanen er niet voor terugdeinzen hier hun veto tegen uit te spreken als Irak niet aan alle voorwaarden van alle relevante VN-resoluties heeft voldaan.

Berger verwoordde de afwachtende opstelling van Washington met de uitspraak: “Ik wil eerst het laatste hoofdstuk van dit boek uitlezen, voor ik besluit of het me bevalt of niet”. Gezien de systematische tegenwerking die de VN-inspecteurs de laatste jaren in Irak hebben ondervonden, zijn de verwachtingen over Bagdads nieuwe opstelling niet hooggespannen.

Thomas Pickering, derde man van het ministerie van Buitenlandse Zaken, noemde het inbinden van Irak “een overwinning voor de internationale gemeenschap”. Ook hij stelde dat Irak aan àlle resoluties van de Veiligheidsraad moet voldoen, voor de sancties kunnen worden opgeheven. Volgens Pickering is Washington “volledig tevreden met de mate van solidariteit” van de bondgenoten. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Bill Richardson, prees Moskou voor zijn rol bij het oplossen van de crisis. “De Russen verdienen lof, Primakov verdient lof”, aldus Richardson.

Maar volgens CNN opperen niet met name genoemde regeringsfunctionarissen dat Moskou en Bagdad van het begin af aan onder één hoedje hebben gespeeld. De crisis die ze nu opgelost lijken te hebben, zouden ze eerst samen hebben uitgelokt om het opheffen van de sancties tegen Irak opnieuw aan de orde te kunnen stellen.