Reders 'vlaggen terug'

AMSTERDAM, 21 NOV. Buitenlandse rederijen ontdekken in toenemende mate de voordelen van het varen onder Nederlandse vlag. Door een combinatie van fiscale (ondermeer subiside van de loonkosten) en operationele maatregelen is het vestigingsklimaat voor buitenlandse scheepvaartmaatschappijen in Nederland weer erg aantrekkelijk geworden.

“De Nederlandse vlag was altijd al een kwaliteitsvlag, maar is door allerlei fiscale maatregelen voor reders ook financieel heel aantrekkelijk”, zegt A. Korteland, voorzitter van de Koninklijke vereniging van Nederlandsse reders (KVNR).

Vanaf de invoering van de eerste maatregelen van het nieuwe zeescheepvaartbeleid op 1 januari 1996 zijn 27 schepen 'teruggevlagd'. Verder werden 29 nieuwbouwschepen onder Nederlandse vlag gebracht en drie schepen aangekocht in het buitenland. Daardoor heeft zich inmiddels een twintigtal nieuwe rederijen in Nederland gevestigd.

Als gevolg van deze opmerkelijke toename van het aantal schepen onder Nederlandse vlag is ook de vraag naar zeevarenden toegenomen.

Tot het jaar 2001 wordt jaarlijks een tekort aan gekwalificeerde zeevarenden verwacht van 300 officieren. Uit een door bureau Berenschot verricht onderzoek komt naar voren dat dit tekort wordt veroorzaakt door een te geringe toeloop naar de scholen en door de grote uitstroom van zeevarend personeel uit de sector.

De werknemer in de zeevaart is volgens Berenschot op zoek naar zekerheid en perspectief, informatie en betrokkenheid, betere arbeidsvoorwaarden, werken in teamverband, opleiding en training. Ook wordt in het rapport een warm pleidooi gehouden voor meer vrouwen in de zeevaart.