Ramsj

L.R.P. Ozinga: Het Romeinse castellum te Utrecht. Paperback, Broese Kemink 1989, van ƒ 49,50 voor ƒ 15,-. Steven Sterk Utrecht.

Degelijke studie over een Romeins fort dat in 47 na Chr. werd gebouwd op de plek waar nu het Domplein in Utrecht ligt. Het diende ter verdediging van de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. In 1929 werden de eerste systematische opgravingen uitgevoerd; in 1949 de laatste. Dit boek geeft voor het eerst een gedetailleerd overzicht van de resultaten en de vondsten van dat graafwerk.

    • Ewoud Sanders