Ramsj

N.C.F. Sas (red.): Waar de blanke top der duinen. Paperback, Contact 1995, van ƒ 39,90 voor ƒ 12,50. Steven Sterk Utrecht.

Bundeling van stukken die eerder in deze krant verschenen onder de titel De vaderlandse herinnering. Uitgangspunt is dat een land personen en plaatsen kent waar onze herinnering zich aan heeft gehecht en waarmee onze nationaliteit is verbonden. Dit leverde dertien bijdragen op van verschillende auteurs over o.a. Kenau Simonsd. Hasselaar, Laurens Jansz. Coster, de schat van Lombok, het monument op de Dam en Johan Cruijff. Aangevuld met noten.

    • Ewoud Sanders