Paperbacks

William Faulkner: Uncollected Stories. Vintage, 716 blz. ƒ 47,90

William Faulkner werd aan het begin van zijn carrière als schrijver, en nog lang daarna, geplaagd door wat Paul Auster in Hand to Mouth zo treffend omschreef als 'a constant, grinding, almost suffocating lack of money that poisoned my soul and kept me in a never-ending state of panic'. Met het schrijven van scenario's, maar ook door zoveel mogelijk korte verhalen aan tijdschriften te verkopen, probeerde Faulkner genoeg geld te verdienen om zich weer een tijdje aan zijn (onlucratieve) romans te kunnen wijden. In de Uncollected Stories, opnieuw uitgebracht ter gelegenheid van Faulkners honderdste geboortejaar, staan veel van zulke verhalen. Een aantal daarvan verwerkte Faulkner later weer tot delen van zijn romans, waaronder 'The Unvanquished' en 'Go Down, Moses'. Daarnaast bevat de collectie verhalen die wel in tijdschriften zijn verschenen, maar niet eerder in boekvorm zijn opgenomen. Een derde gedeelte bestaat uit nooit eerder gepubliceerde verhalen.

Redacteur Joseph Blotner, die onder meer een biografie van Faulkner schreef en de uitgave van zijn Selected Letters verzorgde, voorzag de verhalen van een uitgebreid notenapparaat. Daarin ontvouwt zich een fascinerende geschiedenis van geldgebrek, afwijzingen, Faulkners onvermoeibare pogingen tot herschrijven, het ontstaan van de verhalen en hun uiteindelijke plaats in zijn totale oeuvre. Hoewel de bundel als geheel niet het niveau haalt van de Collected Stories (het is niet uitsluitend te wijten aan de kortzichtigheid van redacteuren dat sommige van deze verhalen niet gepubliceerd werden) is er toch veel moois in te vinden. Uncollected Stories voegt nieuwe details toe aan het imaginaire landschap van Yoknapatawpha County, en biedt bovenal een interessante blik op Faulkners werkwijze.

    • Corine Vloet