OESO-akkoord over bestrijding corruptie

PARIJS, 21 NOV. De 29 landen van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn het vandaag eens geworden over een verbod voor bedrijven om steekpenningen te betalen voor het verkrijgen van orders in het buitenland. De Amerikaanse staatssecretaris van Handel, Alan Larson, sprak van een opmerkelijk resultaat voor de organisatie.

Volgens Larson is nog niet alles geregeld maar “we denken dat we een grote stap voorwaarts hebben gemaakt”. De VS hadden sterk aangedrongen op strafbaarstelling van het betalen van steekpenningen, omdat het concurrentievervalsend werkt. In de VS geldt al twintig jaar strafbaarstelling, in veel andere landen niet. Het Amerikaanse ministerie van Handel schatte dit voorjaar de schade voor het Amerikaanse bedrijfsleven door buitenlandse steekpenningen op 20 tot 30 miljard aan gemiste contracten per jaar. Er is volgens de Amerikaanse staatssecretaris ook een gedeeltelijke oplossing gevonden voor het probleem van de heimelijke financiering van politieke partijen in het buitenland. Het overleg daarover gaat nog door. Het overleg over corruptiebestrijding begon afgelopen dinsdag.

De Oeso streeft ernaar dat de lidstaten de tekst van het akkoord op 17 december aanstaande ondertekenen. In een aantal landen bestaat er geen nationale wetgeving die financiële steun aan politieke partijen verbiedt. Met name de Europese Unie voelde er niet voor om de politieke partijen in het anti-corruptie akkoord te betrekken. (AFP