Irakezen mogelijk niet langer vluchteling

DEN HAAG, 21 NOV. Het ministerie van Justitie onderzoekt of de vluchtelingenstatus van zeventig in Nederland verblijvende Irakezen zal worden ingetrokken. Zij zijn, tegen de regels in, dit jaar in Irak op bezoek geweest.

Dit schrijft Staatsecretaris Schmitz (Justitie) vandaag in antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid B. Dittrich van D66.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is het de eerste keer dat Schmitz studeert op intrekking van de vluchtelingenstatus voor Irakezen. Voor zo ver hem bekend werd tot nog toe zelden of nooit een vluchtelingenstatus ontnomen.

Schmitz schrijft de Tweede Kamer over bewijzen te beschikken dat zeventig Irakezen, allen zogenoemde A-statushouders, dit jaar de grens tussen Turkije en Irak zijn overgetrokken. Justitie heeft dat vastgesteld aan de hand van in- en uitreisstempels die door de Turkse autoriteiten in de vluchtelingenpapsoorten van de betrokken Irakzen zijn aangebracht.

Vorige maand liet een woordvoerder van Justitie overigens nog weten dat die stempels niet als afdoende bewijs gelden voor reisjes van Iraakse vluchtelingen naar hun vaderland.

Op basis van deze Turkse tempels onderzoekt Justitie nu of het de status van deze vluchtelingen kan intrekken. “Bij A-statushouders die naar het land van herkomst reizen, rijst het vermoeden dat zij in hun land van herkomst mogelijk geen vervolging (meer) vrezen”, aldus Schmitz in antwoord op de Kamervragen.

“De Vreemdelingenwet bepaalt dat de vluchtelingenstatus onder meer kan worden ingetrokken als onjuiste gegevens zijn verstrekt die hebben geleid tot toelating als vluchteling. Mijn beleid is dat zodra er concrete aanwijzingen zijn dat een vreemdeling naar het land van herkomst is gegaan, een onderzoek wordt gestart naar de vraag of er onjuiste gegevens zijn vertrekt”, aldus Schmitz.

Blijkt uit het onderzoek dat justitie nu uitvoert dat de vluchtelingen niet langer bescherming behoeven, dan zal volgens Schmitz de toelating als vluchteling worden ingetrokken. De woordvoerder van Justitie zegt dat dit uiteindelijk tot uitwijzing van de vluchteling kan leiden.

Vorige maand bevestigden de twee Turkse consulaten in Nederland tegenover deze krant dat alleen al dit jaar tot nog toe 1.500 transitvisa zijn verstrekt aan Iraakse vluchtelingen.

Een woordvoerder van het consulaat in Deventer zei dat deze visa “vrijwel allemaal” worden gebruikt om Noord-Irak in en uit te komen. Vele honderden in Nederland woonachtige Iraakse vluchtelingen zouden op deze manier Irak hebben bezocht (voor vakantie, familiebezoek, en dergelijke).

Vluchtelingen genieten in Nederland bescherming omdat ze in eigen land gegronde redenen hebben vervolgd te worden.