Ir. C.J. Vriesman

Ir. C.J. Vriesman wordt directeur-generaal van de Ruimtelijke Ordening van het ministerie van VROM. Hij volgt mr. J.A.M. Kroese-Duijsters op, die onlangs gemeentesecretaris van Den Haag werd. Vriesman (52) is directeur Concernhuisvesting en Vastgoed van de ABN Amro-organisatie. Hij studeerde civiele techniek aan de TU-Delft. Van 1973 tot 1978 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TU-Delft. Van 1982 tot 1991 werkte hij bij VROM.