Fictie; pas verschenen; vertaald

Belle van Zuylen: Brieven uit Neuchâtel. Vert. uit het Frans door Leo van Maris, L.J. Veen, 103 blz. ƒ 29,90

Dertig brieven van Belle van Zuylen (1740-1805) vertellen het verhaal van een jonge Duitser die als leerling op een handelskantoor werkt en verliefd wordt op een adelijk meisje. De brieven, geschreven door vijf verschillende personages, geven een beeld van het leven in het kleinsteedse Neuchâtel. In 1784, het jaar waarin de brieven voor het eerst gepubliceerd werden, woonde Belle van Zuylen al ruim twaalf jaar met haar man op diens familiegoed bij Neuchâtel.