Fictie; pas verschenen; poezie

Willem van Toorn: Tegen de tijd. Querido, 45 blz. ƒ 29,90

'Of ergens in de tijd nog voortbestaat/ de nacht waarin wij samen daar aan tafel/ zitten, lachend, zorgeloos/ in het besef van zoveel oeverloos/ leven? Of waren wij dat nooit/ maar anderen, onbekend en even weg?' Nieuwe poëzie van Willem van Toorn over de tijd, de vergankelijkheid, en het protest daartegen.