EN BAAN CD-ROM

Softwarehuizen maken gouden tijden door met de euro. Baan Bussiness Innovation heeft in samenwerking met ABN Amro en de organisatie-adviseurs Paardekooper & Hoffman een euro CD-Rom ontwikkeld. Aan de hand van deze CD-Rom kan een ondernemer bepalen op welk moment zijn bedrijf het beste kan overgaan op de euro, alsmede wat de gevolgen en de knelpunten daarbij zijn.

Het digitale speeltje is bedoeld voor ondernemers die geen idee hebben welke software hun bedrijf precies gebruikt en die geen zin hebben om zich al te veel in de euro-introductie te verdiepen. Maar ze willen wel slagvaardig tot een besluit kunnen komen wat ze moeten doen. Voor zijn administratieve bedrijfssoftware biedt Baan biedt nog geen euro-conversieprogramma's. Dat is ook niet nodig, volgens Jaco Baars van BBI, want de programma's van het Veluwse softwarehuis zijn ingericht voor multicurrency-gebruik. Daaraan kan de euro moeiteloos worden toegevoegd. (RCJ)

    • Mathijs Smit