Dure dollar geeft winst CSM impuls

ROTTERDAM, 21 NOV. De winstmarge bij het voedingsmiddelenconcern CSM staat onder druk. Over het afgelopen boekjaar heeft CSM een nettowinstgroei gerealiseerd van ruim 10 procent, maar die is grotendeels het gevolg van valutaschommelingen en overnames.

De producent van onder meer Hak, Honig en Brinta noemde gisteren de gang van zaken in het lopende boekjaar, vanaf 1 oktober, bevredigend. Over het uit te keren dividend wordt in januari een besluit genomen.

In het afgelopen boekjaar steeg de nettowinst van CSM van 202 miljoen tot 222 miljoen gulden, hetgeen aan de onderkant van de prognoses van analisten ligt. Met stabiele wisselkoersen zou de nettowinst met 6,8 procent (in plaats van 10,3 procent) zijn gestegen. De omzet nam met 21 procent toe tot 3,6 miljard gulden, waarbij 'het grootste deel van de stijging' het gevolg is van acquisities. De winst per aandeel CSM nam met 8,5 procent toe tot 5,60.

De overnames zorgden ook voor een stijging van de rentelasten. Het saldo aan financiële baten en lasten daalde daardoor met ruim 10 miljoen gulden. Mede door deze interestkosten daalde de brutomarge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) van 9,7 tot 9,1 procent.

De omzet van de bakkerij- en ingrediëntendivisie, met 1,3 miljard gulden het grootste onderdeel van CSM, nam met 46 procent toe. Deze stijging kwam vooral door de acquisitie van het Amerikaanse Karp's en de hogere koers van de dollar. CSM wil zijn positie op de markt van bakkerij-ingrediënten in de Verenigde Staten verder versterken.

De netto-omzet van de levensmiddelendivisie van CSM bleef met bijna 1,1 miljard gulden vrijwel op hetzelfde niveau als in het boekjaar 1995/1996. CSM heeft de handel in rijst beëindigd wegens de geringe verdiensten. In Nederland en Italië behaalde CSM in de levensmiddelen goede resultaten. In België, Duitsland en Oost-Europa liepen de verdiensten terug.

De suikerdivisie haalde een omzet van 644 miljoen gulden, 40 miljoen meer dan in het vorige boekjaar. In de divisie suikerwerk nam de omzet van CSM met ruim 100 miljoen gulden toe tot 327 miljoen, vooral door de acquisitie van de Scandinavische Mlaco Groep. Bij Red Band Venco, drukten efficiëncy-problemen de winst.