Correcties & Aanvullingen

Europees Hof

Onder het artikel Uitgevers buiten marktpositie uit (in de krant van donderdag 13 november, pagina 7) van prof.mr. P. VerLoren van Themaat stond dat de auteur oud-advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de EU is. Dit is niet juist. VerLoren van Themaat was advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. In zijn tijd bestond de Unie nog niet. Toen deze werd opgericht is het Hof geen instelling van de Unie geworden.

Foto

Onder de foto van Otto Sterman bij het artikel Vertrouwenwekkende verteller (in de krant van donderdag 20 november, pagina 11) ontbrak de naam van de fotograaf. De foto werd gemaakt door Ben Wind.

Bontekst

De tekst boven de bon rechtsonder op de voorpagina van de krant van donderdag 20 november was niet terug te vinden in een artikel in die krant.

Het betrokken artikel verschijnt volgende week donderdag.