Correcties

In de bespreking 'Papa heeft het gedaan' van Hans van der Ploeg (Boeken 14-11-97) over Bunkerbouwers van Jan Foudraine, is door een fout ter redactie de verkeerde diagnose gesteld. 'Paranoia' had moeten zijn 'paranoïdie', de juiste vakterm bij achtervolgingswaan.

In de bespreking 'Zelfs de BVD blijft wakker nu de biometristen dromen' van Frank Kuitenbrouwer (Boeken 14-11-97) is abusievelijk het cruciale woord 'niet' weggevallen. De zogeheten 'template' is op zichzelf 'niet naamsgebonden'.