Wijnspreekuur

Bevat uw wijnkelder nogal wat vraagtekens? Heeft u een kist wijn gekregen of geërfd waarvan u niet weet wanneer de inhoud het best gedronken kan worden? Heeft u vragen over de houdbaarheid van bepaalde wijn? Of over de manier waarop u wijnen het beste kunt bewaren?

Lucette Faber, voorzitter van het Nederlands Gilde van Sommeliers en wijnmedewerker van NRC Handelsblad, houdt op 18 december in deze bijlage een 'wijnspreekuur', waarin zij een aantal vragen van lezers zal beantwoorden. Ook vragen betreffende port, sherry, champagne en madeira zijn welkom. U kunt uw schriftelijke vragen, graag kort en bondig geformuleerd, sturen naar: Agenda NRC Handelsblad, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam, o.v.v. wijnspreekuur.