Varkensfok (2)

'Kabinet: kwart minder varkens', las ik in de krant van 15 november. Nooit enig vermoeden gehad van varkens in het kabinet. Nu het fokverbod is opgeheven rijst de vraag hoe de verhouding op de lange duur daar zal zijn.

    • Moss. L.H. Wolff