Varkensfok (1)

De brief 'Varkensfok' van W. van Halm (17 november) toont aan hoezeer de schrijver vervreemd is van de praktijk van de moderne veeteelt, die erin slaagt een belangrijk onderdeel van het voedselpakket in onze Westerse samenleving betaalbaar te houden.

Een betaalbaarheid die we ons allen (ik maak een uitzondering voor het geringe percentage vegetariërs onder ons) maar al te graag laten aanleunen. Varkenshouders op grond van een foto van een inseminatie een gebrek aan ethische notie toe te dichten zou als arrogantie opgevat kunnen worden. Om de wansmaak van Brabantse boeren op één lijn te stellen met een wereld “waarin uitsluitend nog het welzijn van de eigen persoon van waarde schijnt te zijn” komt me enigszins buitenproportioneel voor.

Bij de vergelijking van industriële varkensproductie met gifgasfabricage vraag ik me echt af of de heer Van Halm weet waarover hij schrijft.

    • G.J. van Nie