Sorgdrager: meer armslag voor politie

DEN HAAG, 20 NOV. Minister Sorgdrager (Justitie) vindt de arrestaties die in juni tijdens de Eurotop in Amsterdam op basis van artikel 140 Wetboek van Strafrecht zijn verricht, rechtmatig. Ze bestudeert een wetswijziging die het mogelijk moet maken grote ordeverstoringen beter aan te pakken.

Dit heeft Sorgdrager gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van het besluit van het Amsterdamse openbaar ministerie geen vervolging in te stellen tegen de 371 personen die op grond van artikel 140 (lidmaatschap van een criminele organisatie) waren gearresteerd. De Amsterdamse commissie voor klachten over de politie oordeelde deze week dat voor de arrestaties elke wettelijke basis ontbrak.

Sorgdrager neemt het oordeel over van het college van procureurs-generaal dat de arrestaties rechtmatig waren en dat het niet verder strafrechtelijk vervolgen verantwoord is. Volgens de minister was het door het grote aantal verdachten en hun gedrag niet mogelijk gebleken voldoende bewijs te verzamelen.

De verdenking dat de arrestanten deel uitmaakten van criminele organisatie, op grond waarvan zij drie dagen werden opgesloten, was volgens haar terecht. Door niet te vervolgen blijft een rechterlijk oordeel uit of artikel 140 juist is toegepast. Volgens hoogleraar strafrecht T.M. Schalken, voorzitter van de commissie van klachten over de politie, is het artikel ten onrechte gebruikt om actievoerders voor en tijdens de Eurotop van de straat te houden.

Sorgdrager bestudeert nu of artikel 141 (openlijke geweldpleging) kan worden gewijzigd, opdat de openbare orde bij grote acties beter zou kunnen worden gehandhaafd. Ook denkt de minister aan een eenvoudige procedure om groepen personen die zich schuldig maken aan ordeverstoring op pakken om verdere onrust te voorkomen. Zij spreekt in dit verband van preventieve bestuurlijke vrijheidsbeneming.

Sorgdrager zal verder bekijken of artikel 540 (rechterlijk bevel tot handhaving openbare orde) gewijzigd kan worden. Commissievoorzitter Schalken vindt een wetswijziging niet nodig, omdat er met artikel 540 en een noodverordening van de burgemeester voldoende mogelijkheden zouden zijn om grote ordeverstoringen het hoofd te bieden.