Pakistan

NEW DELHI, 20 NOV. De constitutionele crisis in Pakistan heeft zich vanmorgen opnieuw verscherpt. Het Hooggerechtshof besloot een deze week door het parlement aangenomen wet op te schorten die het premier Nawaz Sharif mogelijk zou maken in beroep te gaan tegen een eventuele veroordeling wegens belediging van het Hof.

De nieuwe wet is overigens nog niet bekrachtigd door president Farooq Leghari en naar verluidt is die daartoe ook niet bereid. Sharif en de opperrechters blijven als kemphanen tegenover elkaar staan en weigeren ondanks bemiddelingspogingen van de invloedrijke legerchef Jehangir Karamat concessies te doen.