Onderzoek naar kwestie; 'Overheidsgeld voor sanering banken Japan'

TOKIO, 20 NOV. De Japanse regering overweegt het gebruik van overheidsgelden voor het oplossen van het probleem van oninbare leningen van Japanse banken.

Deze leningen zijn een overblijfsel van de 'zeepbel' van eind jaren tachtig en deden afgelopen maandag nog een van de grootste banken van het land de das om.

Er heerste deze week in Tokio verwarring over de vraag of de overheid belastinggeld zou willen aanwenden voor het oplossen van het probleem, nadat maandag de Hokkaido Takushoku Bank zijn faillisement aankondigde. De beurs van Tokio reageerde sindsdien scherp op elke hint van premier Ryutaro Hashimoto. Na het nieuws van vandaag sloot de Nikkei-index weer 2,94 procent hoger, op 16.308 punten, na een daling van ruim 5 procent gisteren.

Vanmorgen bezocht parlementslid en oud-premier Kiichi Miyazawa van de regerende Liberaal Democratische Partij (LDP) premier Hashimoto om aan te dringen op het gebruik van overheidsgelden. Vervolgens instrueerde Hashimoto zijn partij om onderzoek te doen naar “maatregelen ter oplossing van het 'slechte leningen' probleem”, zonder daarbij overigens de term “overheidsgelden” te gebruiken. De markt interpreteerde de woorden van de premier echter wel in die richting en reageerde positief.

Vanwege de zorgwekkende economische situatie in Japan - de economische groei was in het laatste kwartaal negatief - had de regering dinsdag al een pakket dereguleringsmaatregelen aangekondigd. Dit pakket bracht echter geen enthousiasme teweeg. Dat de beurs op die dag toch steeg was uitsluitend te danken aan een opmerking van Hashimoto die werd geïnterpreteerd als zijn bereidwiligheid publieke fondsen te gebruiken voor het leningenprobleem.

Tegenover dit dereguleringspakket ter stimulering van de economie, publiceerde de Nihon Keizai Shinbun (Japans Economisch Dagblad) publiceerde vanmorgen een overzicht van de “wensen van de markt”. Volgens die krant zijn die wensen ten eerste het gebruiken van overheidsgeld voor het saneren van de 'slechte leningen' en verder het verlagen van belastingen voor het bedrijfsleven en het uitstellen van overheidsbezuinigingen. Pas daarna komt de deregulering aan de orde zoals Hashimoto die dinsdag op tafel legde.

De aarzeling van Hashimoto voor het aanwenden van overheidsgeld is echter begrijpelijk gezien de eerdere publieke reactie op de sanering van zeven hypotheekbanken. Grote publieke verontwaardiging rees vorig jaar op toen de overheid aankondigde daar ruim een miljard gulden belastinggeld aan te zullen besteden. Deze banken zijn uiteindelijk ten onder gegaan aan eigen speculatie waarvoor nu het publiek kan opdraaien. Hashimoto moet ook zijn populariteit in de gaten houden.

    • Hans van der Lugt