Nederland: compromis rijst mag

DEN HAAG, 20 NOV. De Nederlandse Staat mag toch instemmen met het Europese compromis dat de invoer van rijst en suiker uit de Antillen en Aruba aan banden legt. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald in een hoger beroep dat was aangespannen door de Staat.

Het beroep was ingesteld tegen twee uitspraken in kort geding waarin de rechtbank de Staat verbood met het EU-compromis in te stemmen in afwachting van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dit op straffe van de uitzonderlijk hoge dwangsom van 500 miljoen gulden.

Het Gerechtshof vernietigt die beslissing van kort-gedingrechter mr. B. Punt omdat die als nationale rechter niet bevoegd was om dergelijke besluiten te nemen.

Het EU-compromis behelst een importvermindering van 240.000 naar 160.000 ton rijst, en een reductie van 36.000 naar 3000 ton suiker vanuit de Antillen en Aruba. De overzeese gebiedsdelen zeggen dat door dit zogenoemde LGO-besluit (Landen en Gebieden Overzee) bijna geen suiker- en rijstverwerkend bedrijf in die landen kan blijven bestaan. Ze vrezen bovendien 600 werklozen.

Om die reden had een Arubaans suikerbedrijf (Emesa Sugar) de twee kort gedingen aangespannen. Rechtbankpresident Punt erkende toen de grote belangen die voor de Antillen en Aruba op het spel stonden en wilde daarom wachten op een principieel oordeel van het Europese Hof van Justitie.

Het Gerechtshof oordeelt dat Punt dat helemaal niet kon bepalen omdat ook het Europese Hof eerst moet wachten tot een besluit officieel genomen is.

Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken toonde vanochtend “grote opgeluchting” over de uitspraak van het Gerechtshof. Het zou “buitengewoon slecht” zijn als het Hof tot een andere uitspraak zou zijn gekomen, aldus Van Mierlo.(ANP)