Milieusancties

ROTTERDAM, 20 NOV. Zuid-Hollandse gemeenten treden nauwelijks op tegen bedrijven die milieuregels overtreden.

Echte sancties zijn een zeldzaamheid. Gemeentebesturen zijn niet geïnteresseerd in handhaving van de regels en regelen zaken in achterkamertjes. Zij stellen vooral een goede relatie met het bedrijfsleven op prijs. Dat constateert de Zuid-Hollandse Milieufederatie in een rapport.