Kamer weigert Borst fiat; Geen voorrang werknemers in het ziekenhuis

DEN HAAG, 20 NOV. Minister Borst (Volksgezondheid) mag van de Tweede Kamer geen toestemming geven voor een experiment in Leeuwarden waarbij zieke werknemers door de bedrijfsarts voor diagnose worden verwezen naar een extra spreekuur van een orthopeed en een neuroloog.

De Kamer wil eerst met de minister een fundamentele discussie voeren over de vraag of bepaalde groepen om andere dan medische redenen voorrang in het ziekenhuis mogen krijgen.

Dit bleek gisteren bij de afrondende bespreking van de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Borst had eerder deze week de Kamer per brief gemeld dat ze akkoord ging met het Leeuwarder experiment dat een jaar zou gaan duren. Maar volgens een groot deel van de Kamer leidt de voorrangsbehandeling van werknemers tot een tweedeling in de zorg. Borst ontkende dit omdat het bij dit experiment alleen om diagnostiek gaat, maar verschillende fracties wezen er de minister op dat de vaststelling van de aard van het ongemak in de praktijk ongemerkt overgaat in de behandeling ervan. Dan is er sprake van voorrang van een werknemer boven een niet werkende die niet door een bedrijfsarts naar dat spreekuur kan worden verwezen.

Borst beloofde de Kamer binnenkort een notitie als aanzet voor een 'fundamentele' discussie over dit onderwerp. Zo'n discussie zal minder eenvoudig zijn dan de Kamer op dit moment denkt, aldus Borst. “Geen tweedeling in de zorg, dat is het principe. Maar in de ziekenhuizen wordt in het belang van de patiënt het zorgproces zo veranderd dat bepaalde categoriën patiënten in aparte poliklinieken terecht kunnen waar ze snel door het diagnostisch proces worden geholpen.”

Zo is er in Arnhem een polikliniek die gespecialiseerd is in de behandeling van het 'kapperseczeem', een alleen bij kappers voorkomende aandoening. In Den Haag is een 'danserspoli' waar balletdansers en musici met hun specifieke problemen met het bewegingsapparaat terecht kunnen. Borst noemde daarnaast een 'vatenpoli' in Utrecht en een 'mamapoli' in Delft - voor vrouwen bij wie borstkanker wordt vermoed of die dat hebben. “Ik heb altijd begrepen dat de Kamer deze andere aanpak van het zorgproces en deze verbetering in de logistiek eigenlijk wel een goede zaak vindt. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen deze behandeling van bepaalde categoriën patiënten en het experiment in Leeuwarden?”

De meeste fracties gaven gisteren te kennen dat wat hen betreft ook deze poli's moeten sluiten. Dat zou in elk geval moeten gebeuren met de 'kappers-' en 'danserspoli'. De Kamer erkende overigens dat het de minister formeel niet mogelijk is om het experiment in Leeuwarden te verbieden. De enige mogelijkheid is om het geld dat daar extra mee wordt verdiend, te korten op het ziekenhuisbudget. Onderdeel van de proef was juist, aldus Borst, dat het ziekenhuis de extra inkomsten zou houden.